Text Size
Hirdetés
Hirdetés

Olvasnivaló

Ne szedd szét a macskát, ha meg akarod tudni hogyan dorombol

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

Ne szedd szét a macskát, ha meg akarod tudni, hogyan dorombol.

Kerek évfordulót ünnepelünk. Ötszáz éve annak, hogy Luther Márton egyházjobbító gondolatait a würtenbergi templom kapujára kiszegezte. Nem gondolta akkor, hogy a kezében tartott kalapács kopogása milyen messzire hallatszik majd el. A szerzetes szerette volna, hogy a hívők ne a latint mormogó papokra, hanem az Isten szavára figyeljenek, de ehhez az igének az anyanyelvükön kell szólnia, s hogy el ne szálljon, tartósan megmaradjon, könyvek lapjain kellett megjelennie. Mit ér viszont a legszebb kötet, ha a nép nagy része nem tud olvasni? A kalapács kopogását ezért az egyházi történetek anyanyelvi fordításai, a könyvnyomtatás elterjedése és iskolák, kollégiumok alapítása követte.

Az isteni igék mellett egyéb földi fontosságok is igényelték a nyomdafestéket. Írók, költők nyilvánultak meg az anyanyelvükön, számos szakma és hivatás is megjelent az új könyvek lapjain. Ezeknek a friss szeleknek köszönhetjük, hogy nem veszett el Balassi, Zrínyi, Tinódi Lantos Sebestyén munkássága mellett a korabeli gyógyítók számos, ma is hasznos gondolata. A Hagyományos Orvoslás száz szálból álló csokráról beszélhetünk, mert ez a világ minden részén megtalálható. Közös vonása a természet közeliség, az élővilág törvényeinek tisztelete, s annak elfogadása, hogy az emberi szerkezet is e szabályok szerint működik. A Hagyományos Kínai Orvoslás a legismertebb, de mi magyarok is büszkék lehetünk a nagy elődökre, létezett és ma is létezik Hagyományos Magyar Orvoslás. A mi „Hippokratészünk” Dr. Mátyus István. Amíg a keleti világban a Sárga császár nagy könyve, addig Európában az ókori görög bölcs gondolatai szabtak irányvonalat. Késői követője, hazánk fia Kolozsváron írta meg és adta ki fő művét, ami a Diaetetica címszó alatt jelent meg. (Alcíme: A jó egészség megtartásának módjáról.) Ez a ma is használatos szakkifejezés akkor az étrend és az életrend együttesét jelentette. A kötet előszava az olvasóhoz szól:

„Amennyivel jobb, hasznosabb és dicsőségesebb dolog volna az embernek egész életében jó egészségben maradni, annyival kén (kellene) inkább foglalatoskodni kinek-kinek az egészséget megtartó jó diaetáról vagy életnek módjáról, mintsem a nyavalyák orvosolgatásáról.” Hat kötetes művében háromszáz alkalommal idézi a nagy tanítót, a hippokratészi bölcsességeket. Legfontosabb igazságának ezt tartom: Aki ismeri egy adott táplálék sorsát és pontos hatását az emberi szervezetben, az eljutott az orvosi tudomány legmagasabb fokára.

Alapvető gondolatait Mátyus doktor továbbviszi. Az ember abból épül fel, amit ételben, italban elfogyaszt, sorsát az életrend és étrend, a diaetetica határozza meg. Az emésztőszervekbe bejutott táplálék sorsát pedig az ott serénykedő sokféle baktérium dönti el, amelyekről Mátyus István még nem tudhatott. A mai orvostudomány körülbelül százötvenet már azonosított, de a becslések szerint ezer körül jár a szervezetünk építőköveivel szorgoskodó kőművesek száma.

A legmodernebb kutatási eredmények alátámasztják gondolataik helyességét. Három orvostudós – Dr. Guseo András, Dr. Izbéki Ferenc és Dr. Rajnavölgyi Éva – jegyzi A mikrobiom-bél-agy tengely című könyvet, melynek hátoldalán olvasható: „A több mint ezer, velünk szimbiózisban élő baktériumcsaládnak csaknem százötvenszer több génje van, mint szervezetünk összes sejtjének. (Ez) a többség határozza meg sorsunkat, viselkedésünket, hangulatunkat, kontrollálja testünk működését.”

A kulcsszó a működés. Elsődleges tehát a szervezet egészének megismerése. A szerkezet csak másodlagos. Ha orvosként a beteg szemébe nézek, annak fénye érdekel elsősorban. Ha megszólal, nem a hangszálain gondolkodom el, hanem azon amit, ahogyan mond. Ha nincs szinkronban a kettő, nincs meg a beteg lelki egyensúlya. Hiába beszél arról, hogy fáj a gyomra, nehezen emészt, engem jobban leköt egy kis fehér csík a gyűrűs ujján, ami arról árulkodik, hogy ott nemrég még arany csillogott, szebb napok emléke. Rákérdezve kiderül, hogy a közelmúltban tönkrement a házassága, a felesége megcsalta, ő ezt a mai napig nem tudja megemészteni. Kutathatja száz műszer is a gyomor belső falát, ott ezeket a rossz emlékeket, a valódi okokat nem fogja megtalálni.

Hasonló a helyzet az ezer kőművessel is, őket is csak munka közben érdemes figyelni, kutatni; a test és a lélek rezdüléseit együtt szemlélni.

A baktériumok minősége és mennyisége befolyásolható, itt is egyensúlynak kell lenni. 1926 óta ismerjük a ZAP diagnosztikát és terápiát, amivel mérni tudjuk a mikrobák szintjét, s a kórosan elburjánzott csoportokat kordában lehet tartani. A másik módszer több ezer éves. „Ételed legyen a gyógyítód” – írta az orvostudományok atyja. Könnyű belátni: ha sertéspörkölt a vacsora, annak egészen más baktériumok örülnek, mintha karalábé, sárgarépa, alma jut a szervezetbe. A megfelelő diéta tud egyensúlyt létrehozni és megtartani a baktérium tengerben.

Nagy idők, nagy igazságok, nagy emberek. Hol marad a megbecsülésük?

Gondolataikra, egyetemes igazságaikra nagyobb figyelem irányulna, ha nevüket egyetem őrizné, Mátyus István nevét például a debreceni viselhetné. (MOTE)

El kell gondolkodni a tananyagon is. A nagy elődök nyomdokán alapfokon a pácienseknek, középfokon az egészségügyi középkádereknek, felső fokon pedig az orvostanhallgatóknak kellene elsajátítani az életrend és étrend tudományát, hogy minél jobban megközelítsék a Hippokratészi elvárást és szorgalmas tanulás után eljussanak az orvosi tudományok csúcsára. Itt jegyzem meg, hogy az ókorból ránk maradt esküt még az egész világon mondják a hallgatók, de vajon ezen túl ismerik-e az orvostudományok atyjának tanait? Az eddigieknél sokkal, de sokkal nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a dietetikának a kutatásban és az oktatásban egyaránt.

Dr. Mátyus István névadója lehetne egy kártyának is. Az utalvány legyen ott minden egészségügyi dolgozó pénztárcájában, s a Társadalom Biztosítás jutalmazza azokat, akiknek a BMI értéke 30 alatt van, aki nem dohányzik, s részt vesz az ÁNTSZ égisze alatt szerveződő, az elsődleges megelőzést jól szolgáló vizsgálatban. Lehetne az első évben például a mozgáshatárok vizsgálata, a túlzott hajlékonyság (M3570) felmérése. Kapjanak térítést azok, akik valamilyen sportágat művelve bérletet váltanak, rendszeresen mozognak.

A példamutatás nagyon fontos. Nincs igazán hitele egy elhízott és/vagy dohányzó és/vagy alkoholista orvosnak a betegei előtt. A pozitív példa ragadós és támogatandó.

Csak az észre hatni nem elég, ez nem vált be évszázadokkal ezelőtt sem. „Fájdalommal szemléljük – írja Mátyus doktor – hogy a maguk egészségére semmiféle emberek rosszabb gondot nem viselnek, és a jó diaetának regulái ellen oktalanabbul nem vétenek, mint akik tanulásra adván magukat, az okos és bölcs emberek listájába kívánnak beírattatni.”

Bár a Diaetetica kötetei több száz évesek, a Magvető Kiadó jóvoltából mindenki számára hozzáférhetőek a gondolatai. Luther Márton kalapácsának kopogása ma is hallik, értékes könyvek is kikerülnek a nyomdából. A Magyar Hírmondó sorozat egyik tagja A jó egészség megtartásának módjáról. Szemelvények Mátyus István Diaetetica valamint Ó és Új Diaetetica című műveiből címen jelent meg. A szemelvényeket válogatta, az utószót és a jegyzeteket Szlatky Mária készítette. Érdemes a kötettel párhuzamosan lapozgatni Guseo tanár úr és szerzőtársainak már említett munkáját, melynek az alcíme is elgondolkodtató: A fejére állított orvoslás. Közben figyeljük a cicát, hátha rájövünk, mi dorombol benne? Van min meditálni, elgondolkodni.

 

Az én játszóterem

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

Ficánko

Az én játszóterem

Sportvezetők, edzők panaszkodnak: olyan apróságok jelentkeznek náluk, akiknél alapvető fizikai adottságok hiányoznak. Állapotuk messze elmarad a korábbi nemzedékektől. Legfőbb bűnösként a számítógépet és a mozgásszegény életmódot jelölik meg. Tény, hogy sok minden átalakult, sok minden megváltozott. Kérdés, mit tehetünk, hogyan biztosíthatunk a különböző korosztályok számára lehetőséget arra, hogy egy erős, egészséges nemzedék nőjön fel a kezünk alatt.

Kezdjük a legkisebbekkel, s vizsgáljuk meg az ő lehetőségeiket. A legkisebbek fizikai aktivitásának fő színtere a játszóház és a tér lehet. Játszóházak csak mutatóban, kevesek számára elérhető formában léteznek, hosszú távon viszont számolni kell velük.

Játszótér a városban számos helyen épült, a sportorvos, de a szülő, nagyszülő szemével nézve is rengeteg hiányossággal. Helyem, időm s kedvem sincs felsorolni a hibákat, inkább tükörrel, pozitív példával próbálkozom.

Álmaimban az ideális játszótér tágas, sokarcú, sokszínű, biztonságos, egészséges, az év nagy részében használható, s több generáció számára nyújt élményt, kikapcsolódást.

Egy játszótér legyen tágas, levegős.

Cél legyen, hogy egy-másfél órát változatosan el tudjon tölteni ott egy apróság, legalább 13-15 féle játék álljon a rendelkezésére. (Orvosilag bizonyított tény, hogy naponta legalább 60 perc intenzív mozgásra van szükség ahhoz, hogy a szív izomzata és kapilláris hálózata megfelelőképpen kifejlődjön. Felnőtt korban ez már nem javítható, s ha ezt elmulasztjuk ebben a korban, az többé nem pótolható.) Ehhez tér kell, s fontos, hogy egymástól megfelelő távolságra, fák árnyékában helyezkedjenek el ezek a szerek.

Gondolni kell arra, hogy minél több izomcsoportot megmozgassanak, s a jó levegőt biztosító zöld felületek, fák, bokrok tarkítsák a területet. Legyen helye pihenőpadoknak, sakk- és kártyaasztaloknak, ahová egy-egy szatyor, pohár, ivópalack is letehető. (Ne feledkezzünk meg a vizesblokkról! WC, kézmosási lehetőség, a baba tisztába tevésének lehetősége legyen biztosított.)

Legyen egy játszótér sokarcú, találják meg a legkisebbek, de a legidősebbek is a maguk szórakozását. Gondoljuk végig, mi minden szolgálhatja az erő, az ügyesség, az egyensúlyérzék, az állóképesség növelését. Kevesen gondolnak rá, hogy a kisgyermekek közel 40 %-a még hypermobil, ízülete túlhajlítható, s ha nincs megfelelő izomzat, mely jó edzettségi állapotban, megfelelő mennyiségben áll a rendelkezésre, többszörösére nő a sérülés veszélye. Ma már nem, vagy csak alig másznak fára a gyerekek, de bizonyos játékokkal ezt pótolni lehet, pótolni kell.

Ilyen játék látható az alábbi képen.

.

A csúszdán és a hintán kívül még ezernyi lehetőség adódik, csak körül kell nézni keleten és nyugaton, de a saját múltunkban is.

Gondoljuk át, melyek azok a népi játékok, amelyek felfrissítve jó szolgálatot tehetnek. (Csúszó hordó, zsákos bot). Nézzünk körül Bécsben is; ezernyi ötlet átvehető. Az egyensúlyérzék és az izomzat fejlesztése a túlzott hajlékony egyének számára különösen fontos. A Hymo Mo Klub arculatának szimbóluma a kilencpettyes katicabogár. Ezt szeretném sok Ficánkoló bejáratánál viszontlátni.

A közelmúltban Székelyudvarhelyen jártam. Ott Benedek Eleknek is emléket állítva mesehősökkel színesítették a terepet, s tették élménydúsabbá a látogatók számára. Városunk, megyénk büszkélkedhet Benedek Elek felfedezettjével, az első magyar állatregény írójával. Bársony István mesehősei, állatfigurái gyermeknek, felnőttnek egyaránt kedvencei lehetnének.

Legyen egy játszótér sokszínű, vidám. Ezt a célt jól szolgálja, ha maguk a játékok színesek, fantáziadúsak, egy-egy állatra, növényre emlékeztetnek. Találkoztam olyannal, amely egy szakmát idéz (tűzoltó kocsi, mozdony, hajó), de akadt nem egy, mely akár műalkotásnak is megtenné. A sokszínűséget is szolgálnák a virágok, cserjék, fák, madárodúk, madáretető, galambdúc, de a már említett állatmese hősök képei is. Szívesen látnék olyan felületeket, mely a mezítláb járást szorgalmazva, különböző anyagokon a járást segítené. Kavicsos út, tengerparti homok, süppedős tőzeg, vagy éppen fenyőtoboz. Erre jó példát Tabajdon láttam a mezítlábas parkban. Legfontosabb „ízesülésünk” a talpunk, ennek jelentőségéről kiskönyvtárnyi irodalom szól. Apróságnak tűnik, de nagyon fontos, hogy a területeket határoló elválasztók ne betonból, inkább fából készüljenek, olyan héjazott gömbfából, mely önmagában is egy próbatétel. Nagyon szeretnek azokon a kicsik egyensúlyozva végigmenni. Nyáron rendkívül népszerű lenne a vízi világ, mely további játékokra nyújt lehetőséget. A vízfelszínen úszó alkalmatosságok egyensúly érzéket javító voltáról is kiskönyvtárnyi irodalom szól.

Legyen egy játszótér biztonságos. Fontos, hogy kerítéssel körülvett kisebb terek legyenek, a különböző korosztályok egymástól elkülönülve dühönghessék ki magukat.

A nagyobbak labdajátéka ne zavarjon másokat, s a legkisebbek klasszikus értelemben vett játszó tere is alacsony kerítéssel legyen körülvéve; ne kelljen a szülőnek percenként a kisgyermek után futnia. Maga az egész nagy kultúr- és játszó park is legyen a környezetétől jól elszeparálva. Ma már óhatatlan, hogy utak, autók haladnak el a játszóterek közelében, de ezeket magas sövényekkel, hang- por- és zajfogó rendszerekkel szeparálni kell, ha egészséges, elfogadható levegőn akarjuk tudni szeretteinket.

Legyen egy játszótér az év nagy részében használható. Fontos a csapadékvíz elvezetése, s az aljzat kiképzése oly módon, hogy ne kelljen állandóan sárban tapicskolni. A fű nem mindig megoldás. A mulcs jól elvezeti a vizet, felülete eső után gyorsan szikkad, a baleset veszélye minimális.

Legyenek a játékok időt állóak. Kialakításuknál, elhelyezésüknél gondolni kell arra is, hogy a direkt napfény felforrósíthatja pl. a csúszda felületét olyannyira, hogy nyáridőben használhatatlanná válik.

Ha viszont fák árnyékában, csőben csúszhat a csemete, megelőzhető ez a probléma. (A képen jól látható a háttérben a mulcs felület és a kerítés is.)

Egy játszótér több generáció számára nyújtson élményt, sportolási, kikapcsolódási lehetőséget. Legyen családi esemény minden itt eltöltött óra. Legyen helye futópályának, focinak, rollernek, görkorcsolyának, de legyen hely a csendes beszélgetésre is.

Már három helyen az országban megvalósult régebbi ötletem, az irodalmi odútelep. Az etetők, az odúk alján egy író és egy művének címe szerepel. Ilyennel találkozhat a látogató Budapesten az Orczy parkban, a Bársony István Emlékparkban Sárkeresztesen; Gárdonyi Géza szülőházánál, de a Madárdal tanösvény kiinduló pontján, a Dinnyési templom kertben is.

Ezzel a madarak védelme, az etetővel a téli táplálása megoldható. Nincs szebb, mint egy vadrózsa illatú. madárdalos liget, ahová öröm kimenni bármikor, bármilyen korosztálynak. A gyermekek számára is nagy élmény látni ezeket a madárkákat, s gondoskodni róluk.

Visszatérve a legkisebbekhez: fő cél, hogy szülői, nagyszülői felügyelet mellett olyan környezetben tölthessenek el ezek a gyerekek sok-sok órát, ahol játékos formában biztosított a testi fejlődésük. Észre sem veszik, milyen kis vasgyúrók lesznek minden különösebb irányított edzés nélkül.

Fontos, hogy a Szabadidő park megfelelő közlekedéssel, jó parkolási lehetőségekkel rendelkezzen, hiszen ide tömegeket várunk és remélünk.

Dr. Csiák Gyula

 

Új sportorvos a Székesfehérvári rendelőben

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

Visszatért egykori munkaterületére Dr. Csiák Gyula. A Gázszer FC korábbi csapatorvosa már dolgozott a megyei szakrendelőben, akkor még mellékállásban, heti két alkalommal. 2012. július 01.-től viszont már főállásban, minden nap ott találjuk, s a megyei szakfelügyelő főorvosi teendőket is felvállalta.

A Köfém lakótelepen található rendelőben az ellátás előjegyzés alapján történik. A 22/316 296-os számon kérhető időpont; július hónapban napokon belül sor kerülhet mindenkire. Fizikális vizsgálat, látásélesség- és vizelet vizsgálat, valamint EKG készül, ennek térítése 18 éves kor alatt 1000, afelett 2000 forint.

Ha további vizsgálódásra van szükség, háttérként ott van többek között a Keleti Kincsek Szalonja, annak minden szolgáltatása, melyekről részletesen olvashat e honlap egyéb oldalain.

 

Boka, térd, csípő, derék

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

Az ember "alvázát" alkotó ízületek rendkívül sérülékenyek. fájdalmasak. Ritkán gondolunk bele, de a legfontosabb ízesülés maga a talp. Rendkívül fontos, hogyan érintkezünk a talajjal, ezért én először a talpképet nézem meg. Szalonunkban van egy speciális tükör, melyre rááll a beteg, s egy perc múlva már jól látható, van-e bokasüllyedése, vagy más feltámasztási hibája. Ha itt probléma van, ez alattomos módon először a boka, majd a térd, később a csípő, végül a derék fájdalmaiban nyilvánul meg. A talp vizsgálatát követi azután a panaszolt ízület alapos körbe járása, a fizikális vizsgálatot minden esetben ultrahang vizsgálat követi. A röntgen felvételek a csontokról nyújtanak részletes tájékoztatást, az ízület folyadéktartalmáról, a porc felszínekről és a szalagokról viszont az ultrahang vizsgálat sokkal többet mond.

Gyakran előfordul, hogy "száraz" az ízület, kevés benne a kenőanyag. Erre is van már természetes alapanyagból készült szer, a Hyaluronsav tabletta. Indokolt esetben a vizsgálat után a rendelőben klubkártyát töltünk ki, s ennek felmutatásával a beteg a városban egyetlen gyógyszertárban, az Országalma patikában kedvezményes áron juthat a készítményhez, melynek folyamatos szedése mellett a panaszai lényegesen enyhülnek.

Hívjon a 20-9276900-as telefonon, s kérjen időpontot.                   Dr. Csiák Gyula sportszakorvos, mozgásszervi Ultrahang diagnoszta

 

Mi az a ZAP diagnosztika és terápia?

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

Ha a régi orvosi nomenklatúrában kutakodnék, először a góckutatás jutna eszembe. Amikor háziorvosként tanácstalan voltam, mi is lehet a beteg panaszainak a hátterében, leginkább a góc gyanúja merült fel. Van-e rossz foga, fülben, orrban, garatban nincs-e valami "disznóság", rendben van-e férfiembernél a prosztata, nők esetében nincs-e valamilyen nőgyógyászati probléma, mit mutatnak a laboratóriumi értékek? A felmerülő kérdéseket beutalók kiállítása és a beteg több hétig tartó SZTK-ba járása követte. A ZAP diagnosztika is hasonló problémák - nem múló bőrkiütések, viszkető ekcémás foltok, hajhullás, és még sokáig sorolhatnám - esetén jut eszünkbe, s hasonló kérdéseket óhajtunk tisztázni vele: Vajon a szervezetben a vírusok, gombák, baktériumok, atkák milyen mértékben vannak jelen?

A vizsgálat huszonöt perc alatt lezajlik, s az eredménytől függően a kezelés lehet fél, egy vagy másfél óra. Néhány nap múlva kontrollmérés és újabb kezelés, majd a harmadik találkozáskor ismét egy mérés és a friss eredményt figyelembe vevő kezelés következik. Alapesetben ennyi elég, a mikroba szint rendeződik, s a panaszok is fokozatosan csökkennek. A terápia a rádió frekvenciás rezonancia elveit követve történik. Ezt egészítjük ki gyógynövény kombinációkkal. Kedvezőek a tapasztalatok. Mindenkinek javaslom, legyen nyitott erre az újdonságra.                     Dr. Csiák Gyula

 

Lézerkezelések kedvező tapasztalatai

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

A közelmúltban két olyan esetünk is volt, mely említésre és figyelemre méltó. Mindkét esetben sportsérülésről van szó, s mindkét esetben a lézer volt a legjobb segítő társ.

Az első sérült 59 éves éves férfii. Labdarúgás közben egy belemenést követően a combhajlító izmában keletkezett szakadás, mely az ultrahangos vizsgálat tanúsága szerint 15 mm széles izomrost tömeget érintett. A térdhajlatban a sérülést követő harmadik napon tenyérnyi bevérzés jelentkezett. Minden nap kapott 40 egységnyi lézer kezelést, emellett gyógyszeres kezelésben részesült.  A hetedik kezelés után már lényegesen csökkent a fájdalom és a sérülést követő 18-ik napon ismét pályára léphetett.

A másik sérült - 22 éves fiatalember - részleges bokaszalag szakadást szenvedett. A sürgősségi ambulancián rtg. vizsgálat történt, mely a csont törését kizárta. Ultrahang vizsgálatot végezve, az oldalszalagon 6 mm. nagyságú lágyrész sérülés ábrázolódott. A sérült boka körülbelül másfél szeresére duzzadt. Lézerkezelést és Pastacool krémmel pakolásokat végeztünk. Az első napon még mankóval érkező bicebóca egy hét után már könnyebben, két hét után pedig már sántítás nélkül közlekedett. A kezelés alatt a boka rugalmas rögzítéséről is gondoskodtunk.

Elmondható, hogy friss lágyrész sérülések esetén a minden nap végzett lézer kezeléssel a gyógyulás ideje lényegesen lerövidíthető.

Dr. Csiák Gyula sportszakorvos

 

A színek hatása

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

Ezzel a címmel jelent meg Papp Noémi cikke a Nők lapja 2012. január 25.-i számában. „Talán nem is sejtjük, mekkora az erejük” – írja. Tetszik az írás, válaszoltam a szerkesztőségnek.

Én az emberi szervezetet úgy képzelem el, mint egy zenekart, amelyikben ezer hangszer szólal meg egyszerre. Ha minden és mindenki a „helyén” van, gyönyörű a hangzás; ez a testi és lelki egészség. Ha viszont ebből a frekvencia csomagból akár csak egy is hiányzik, hamisan szól, túl halk, netán túl hangos, ezt nevezem betegségnek. Ez lehet csupán lelki probléma, lehet megfordítható testi baj, amiből még maradéktalanul meg tudunk gyógyulni, de sajnos visszafordíthatatlan elváltozások is léteznek. A kóros frekvenciák szakavatott kézzel működtetett műszerekkel felkutathatók, a szervezet nyitott kapui megkereshetők, s a baj orvosolható. Ez lehet fény-, zene-, kristály- hangtál terápia vagy bármely más mód is. Egy a fontos, aki végzi, az magas szinten értse a dolgát. Keleten és nyugaton is megvannak ennek a gyökerei. Nehezen hihető, hogy a torokgyulladásra a fehér fény jótékony hatással van, de a fehér színű zöldségek és gyümölcsök, a reszelt torma, vagy éppen az „orosz antibiotikum”, a fokhagyma gyógyító hatása már közismertebb. A (testi és lelki) betegek minden segítséget szívesen vesznek, legyen az egyszerű étrendi vagy életmódbeli tanács. Bátorítani szeretném a cikk íróját és riportalanyát: Valachné Geréb Zsuzsanna gyermekpszichológust is. Bátran járjanak ezen az úton, hiszen már Hippokratész is taposta, s esküjét valamennyi orvos ünnepélyesen fogadta: ” Az életmódra vonatkozó szabályokat a betegek javára kamatoztatom majd erőm és belátásom szerint, megóva őket a bajtól és a kártevéstől”.

Dr. Csiák Gyula Székesfehérvár

 

Szelek hullámain

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

A Hagyományos Kínai Orvoslás szerint a Hat ártalmas hatás egyike. "Száz betegség jön a Szélből " - írja a Nei Jing 2500 évvel ezelőtt.

A keleti tudomány legismertebb és legjobb kézikönyvében Tad J. Kaptchuk így fogalmaz. "A Szél mozgás és egyben a mozgás előidézője ott, ahol másként nyugalom lenne. Változást és sürgetést hoz létre abban, ami másként sima és lassú lenne, hatására a dolgok gyorsan jelennek meg és tűnnek el. A szél pontosan úgy hat a testre, ahogyan a fa ágait és leveleit mozgatja."

Hippokratész időszámításunk előtt 479-ben született Kósz szigetén. Az ókor leghíresebb gyógyítója, az "orvosok atyja" szerint: " Valamennyi szélnek az a tulajdonsága, hogy felfrissít és nedvességet hoz; mégis különbözik az egyik szél a másiktól, mert eltérő egymástól azoknak a tájaknak és vidékeknek az elhelyezkedése, amelyeken keresztülvágnak; így akadnak közöttük hidegebbek, melegebbek, párateltebbek, szárazabbak; a szervezetre károsabbak, egészségesebbek."

Irodalmunk egyik legnagyobb alakja, a természetírás aranytollú mestere Bársony István (1855-1928), költőien fogalmaz: " Születik a szellő: az enyhe, az édes, az illatos. Egy anyától lesz valamennyi... Kelet szellője hűvös, mint a hajnal, amellyel támad... Vidámságot szór szét az ébredő világra, s megtapsoltatja a falevelet, amikor már lombosodik a gally... a déli szellő csupa bágyadtság, csupa szerelem, csupa szaporodás. Vele jár a teremtés szelleme, tőle bokrosodik a lomb, belőle fakad a fajfenntartás lázas ösztöne... Nyugat felől, ha leng a lassú áram, olyan az, mint az altató dal. Enyhít, megnyugtat, kibékít egyszerre... Észak egének a lehelete mostohagyermek, pedig a nyári éjszakáknak legnagyobb enyhülése abban a levegőmozgásban lakozik, amely a mostohagyermek hazája felől árad át a fülledt tájékba..."

Az idézetek az alábbi kötetekböl származnak:  A Sárga császár belgyógyászata; T.J. Kaptchuk: Évezredek hagyománya: a kínai orvostudomány; Havas László: Válogatás a hippokratészi gyűjteményből és Bársony István: Erdőn, mezőn.

Dr. Csiák Gyula

 

Emberi frekvenciák

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

Minden elemnek megvan a saját, csak rá jellemző frekvencia értéke. Az emberi szervezetet - melynek 97%-a víz - én egy frekvencia csokornak képzelem el. Legyen ez összességében akár százezerféle frekvencia együtt, egymás mellett. Egy olyan zenekar, mely ennyi hangszerből, ennyiféle hangból áll össze. Ha minden "zenész" a helyén van, ha minden hangszer tisztán szól, ha minden hang megfelelő erősségű, adott a jó közérzet, az egyén testi-lelki harmóniája.

Ha viszont valamelyik frekvencia hiányzik, netán hamisan szól, esetleg túl hangos, vagy túl halk; a betegség különböző fokozatairól beszélhetünk. Az I'health rendszer, - amit második éve használok - alkalmas ezeknek a félrecsúszott frekvenciáknak a felkutatására és a problémák rendezésére. Ha a baj még aránylag új keletű, az egyensúly könnyebben helyreállítható, ha viszont már évek óta fennálló panaszról van szó, nagyobb türelemre és kitartásra van szükség a beteg és a gyógyító részéről egyaránt.

Egy húron pendülünk, közös hullámhosszon vagyunk, szoktuk mondani. Ez igaz lehet akkor is, ha szívünknek kedves zenét hallunk; ha a csakrákra helyezett hangtál jótékony hatásait élvezzük; ha a tenyerünkben borostyánt vagy éppen hegyikristályt szorongatunk, vagy az egyénre szabott gyógynövények formájában jön velünk szembe a segítség.

Leginkább igaz ez akkor, ha pontos mérések után a számunkra leginkább fontos frekvenciákkal találkozunk. Erre szolgál az I'health fényceruzája, a lézernél háromszor erősebb jótékony sugár.

 

A három "kincs" III. rész a Shen

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

A Shen áll a legközelebb ahhoz, amit az európai kultúrán nevelődött ember léleknek nevez. Lakhelye természetesen a Szív működési köre, erre több közismert magyar szólás is utal. Tiszta szívvel szereti, szívvel, lélekkel küzd valamiért; jószívű, vagy éppen szívtelen is lehet valaki; Megszakad a szíve - ezt mondjuk arra, akit valami nagy szomorúság ért. Én a szívemet adtam neked, mondja a szerelmes. Mindenek központjának tekinti ezt a működési kört a Hagyományos Kínai Orvoslás is, ez az egyetlen melynek külön udvara van egy másik működési kör formájában.

Forrása azonos a Jinggel, a táplálék egy bizonyos feldolgozottsági fokának termékéből építkezik.

Mit mondhatunk a Shenről? Elsősorban velünk született adottság, egyedi szubsztancia, a test életereje, a jellem és a tudatosság. A fogalmakban való gondolkodás, az egyéni élni vágyás és az adni tudás képessége. Ha a Szív működési körében a Qi és egyéb szubsztanciák harmóniában vannak, azt mondhatjuk, hogy a Shen kellően táplált, az egyén arcszíne egészséges, nyelve nem sápadt, nem lila, gondolkodása nem szélsőséges, a környezet felé adott válaszai nem irracionálisak. Nincs álmatlanság, nincsenek túl élénk álmok, nincs feledékenység.

Ha diszharmónia lép fel, a szem fénytelenné válik, a gondolkodás lelassul, az egyén tompává, feledékennyé válik, beszéde akadozó,néha gyors, súlyosabb esetben összefüggéstelen is lehet.Legszélsőségesebb változata az őrült tombolás, a féktelen elmezavar. Külső szerve a nyelv, melyből egyenesen következik, hogy lelki problémáink megoldásának egyetlen megnyugtató módja a nyílt, őszinte beszélgetés. "Szívbajainkat" szőnyeg alá söpörni nem lehet, valahol az mindig visszaüt.

Test és a lélek egysége, annak együttes vizsgálata, zavarainak egyenrangú kezelése: ez a Hagyományos Kínai Orvoslás egyik nagy erénye.

Dr. Csiák Gyula orvos-természetgyógyász

 

A három "kincs" II. rész a Jing

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

A Jing a fejlődés lehetőségével telíti szervezetünket a fogantatástól a halálig. Meghatározza életünk minőségét és időtartamát. Befolyásolja a fogzást, de a fogak kihullásának idejét is; a kutacsok záródásának, de a csontritkulás jelentkezésének idejét is; a nemi érés, illetve a klimax jelentkezésének idejét; egy szóval mindent, ami a felnőtté válással és az öregedéssel összefügg.

Lakhelye a Vese, de természetesen megjelenik minden működési körben. "Virága" a haj, melynek állapota, - ritkulása , korai őszülése - is jó tükre a Vese működési kör energetikai feltöltöttségének, harmóniájának.

Forrása egyrészt a születés előtti Jing, az energia, amit szüleinktől kapunk. Ez körülbelül 30 éves korig tart ki, pótlásáról; a Jing energia folyamatos töltéséről szervezetünk a megemésztett táplálékból gondoskodik. (Anatómia professzorom: Szentágothai János kedvenc mondása volt: Harminc éves koron túl már mi magunk vagyunk felelősek a saját fizimiskánkért.)

A Jing energetikai egyensúlyának kibillenése fejlődési rendellenességekben, szexuális zavarokban, s a korai öregedés tüneteiben nyilvánul meg. Ha az öregedés nélkülözi a beteljesülés méltóságát, ez a Vese Jing szabálytalanságának a következménye.

Amíg a Qi a látható mozgás, addig a Jing a növekedés és a hanyatlás belső lényege.

 

A három "kincs" I. rész A Qi

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

A jó közérzet, s hosszú távon a jó egészség titka, hogy szervezetünkben három fő energetikai összetevő: a Qi, a Jing és a Shen egyensúlyban legyen. Van bizonyos mértékű természetes napi ingadozás, erről a Biológiai óra cím alatt olvashatnak; ennyi eltérés még normális. Ha viszont nagyobb mértékben kileng valamelyik mutató, hangulatunk romlik, s betegség tünetek jelentkezhetnek.

Egyik legfőbb kincsünk a Qi. Olyan energia, mely az anyaggá válás határán; olyan anyag, mely az energiává válás határán mozog folyamatosan.

Három fő forrása van. 1., A fogamzás pillanata; energia, amit a szüleinktől öröklünk. 2., a táplálék 3., a levegő. Meghatározza életünket, milyen géneket öröklünk, milyen ételeket fogyasztunk s milyen környezetben töltjük mindennapjainkat.

Öt fő feladata van: a test védelmezője (immunitás!); harmonikus átalakulásának forrása; állandóságának megőrzése; a normális testhőmérséklet biztosítása, valamint minden mozgás forrása és kísérője.

A komplex energetikai felmérés célja a három "kincs" - köztük a Qi - egyenletes eloszlásának meghatározása. Ha ez az egyensúly kibillent, hosszú távú egészségünk érdekében fontos, hogy kezeltessük. A meridián térkép a pillanatnyi állapotot szépen megmutatja, s az Intelligens Egészség (I'health) módszerével, - mely kicsit több is, kicsit más is, mint az akupunktúra - a kóros kilengések helyre billenthetők, a betegségtünetek kezelhetők, a jó közérzet biztosítható.

Következő cikkeimben a Jingről és a Shenről írok részletesebben.

Dr. Csiák Gyula orvos-természetgyógyász

 

Gyógyító kínai konyha

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

A gyógyító kínai konyha című könyvet tartja kezében a múlt hétfőn megjelent Fejér megyei Hírlap egyik szereplője.

A kötet Dr. Chen Zhen professzor válogatása ötezer év hagyományos receptjeiből. A szerzőről tudható, hogy közel húsz éve él Magyarországon; egy kínai egyetemi tanszéket hagyott ott a kedvünkért. Először oktató és gyógyító orvos, majd a Dr. Chen Patika tulajdonos igazgatója lett; jelenleg a Közép Európai Kínai Orvosi és Gyógyszerészeti Társaság elnöke.

Ötezer év alatt tengernyi tapasztalat gyűlt össze az ételek gyógyító hatásáról. Mire jó a disznóköröm pörkölt? Mire jó a fokhagyma, a gyömbér, a rák vagy éppen a mézes körte leves? A válasz a könyvben található. A betegségek és a gyógyító receptek mellett minden lap alján egy-egy kínai közmondást is olvashatunk.

A kötetet fellelhető a Herbária üzletek polcain. Ha nem találja, keressen engem bátran, tudok segíteni a könyv beszerezésében.

Dr. Csiák Gyula, a Közép Európai Kínai Orvosi és Gyógyszerészeti Társaság helyettes elnöke.

 

Kinek higgyek?

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

Kinek higgyek? Kérdezte egyik betegem férje, amikor szó került természetgyógyászatról, gyógyításról, gyógyítókról.

Rengeteg az információ, sokféle az ígéret: komplex mérésekről, gyors diagnózisról, csodás gyógyulásokról szólnak a hírek, de az esetek döntő többségében a cikk alsó sarkán ott látható az árulkodó jel: (x), mely egyértelművé teszi, hogy a cikkben szereplő fizetett hirdetéséről van szó. S ha nem is ezen az oldalon, de azt is megtaláljuk mindig, hogy az újság szerkesztője és a kiadója nem vállal felelősséget a cikkben szereplő állítások valódiságáért.

Sajnos, ma már nem működik az a korábbi gyakorlat, hogy egy-egy újdonság esetén az újságíró megkeresi a téma szakértőjét, s a véleményét kéri. Az ok egyszerű: Nem akar ingyen reklámot csinálni az igazán komoly szakembernek. Mindennek az az eredménye, hogy az olvasóra ömlik a szakmai tájékoztatásnak tűnő fizetett hirdetések tömege minden kontroll nélkül. S ebben az ocsútömegben valóban nehéz megtalálni a tiszta búzát.

Én úgy gondolom, hogy az egészség megőrzése nem bonyolult dolog, tehát bátran elfogadhatjuk a jó szándékú tanácsokat, viszont ha baj van, s megbetegszünk, a gyógyítás már egy nagyon összetett, bonyolult feladat, amit érdemes szakemberre bízni. Mi jellemzi a szakembert? Elsősorban az, hogy sokat tud (mert sokat tanult!), s ezzel nem akarom a gyógyítás egyetlen ágának a képviselőjét sem előtérbe helyezni. Valószínűleg a legtöbbet az az orvos segíthet a betegeken, aki a nyugati medicinában is, a keleti gondolatok világában is jártas, ismeri a gyógyszereket is, de a gyógynövényeket is, ismeri a hippokráteszi bölcsességeket, de nyitott az újra is.  Ő valószínűleg megtalálja a helyes megoldást a beteg panaszaira.

Az orvos-természetgyógyász végzettséget, azon belül is a legtöbb ismerettel és kellő empátiával rendelkező gyógyítót tartom a legtöbbre, azok közül is a türelmes, nyugodt, a betegre odafigyelő, sokat tapasztalt, holisztikus szemlélettel rendelkező doktor nénit és doktor bácsit.

Ha Ön egy újnak tűnő dologgal találkozik, s kíváncsi a véleményemre, honlapunkon a boríték ikonjára kattintva bátran tegye fel a kérdéseit, megpróbálok rá kimerítően válaszolni.                                      Jó egészséget kíván Önnek          Dr. Csiák Gyula

 

 

Meddig szedjem?

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

Meddig szedjem? Kérdezi a legtöbb beteg, amikor a kezébe adom azt a gyógynövény kombinációt, amely az előzetes tesztelés során a legjobb eredményt adta. Másutt már írtam, hogy közel kétszáz féle teszt anyaggal rendelkezünk, ebből a beteg panaszai, a vizsgálati és a mérési eredmények alapján kiválasztom azt az 5 kombinációt, melytől a legtöbbet várom az adott esetben. A mérés menete egyszerű. Az alapmérés során a beteg bal csuklójára kerül a 0 pont, a jobb kezén pedig mérem a Tüdő, a Vastagbél, a nagy erek (Pericardium), a nagy üregek (Hármas melegítő), a Szív és a Vékonybél működési köreiben lévő energetikai viszonyokat. Egyensúly esetén zöld kör, egyensúly zavar esetén piros kör a válasz. A második, harmadik... hatodik mérés során már a beteg bal tenyerében lapul a tesztelendő üvegcse. Figyelem, melyik kombináció hozza a legtöbb javulást. Ideális eseten mind a hat kör zöldre vált.

Így kapjuk meg azt a gyógynövény kombinációt, mely a beteg szervezetéből hiányzik. Meddig kell szedni? Természetesen mindaddig, amíg egyéb más úton-módon e hiány pótlásáról a beteg nem gondoskodik. A hiányt az egyoldalú táplálkozás, a környezeti ártalmak és a stressz okozzák a leggyakrabban. Ha a kiváltó tényezők megszűnnek, illetve a táplálkozásunknak ismét részévé válnak azok a növényi eredetű anyagok, melyek a hiánybetegséget okozták, a pilulák szedése abbahagyható. Addig eszünk, amíg éhesek vagyunk, addig iszunk, amíg szomjasak vagyunk, a szervezet azonnal jelez, ha táplálékra, illetve folyadékra van szüksége. A nyomelemek, vitaminok esetében viszont nem érdemes megvárni a tünetek jelentkezését, folyamatos pótlásukról gondoskodni kell. Ennek legegyszerűbb, legcélszerűbb és hosszú távon a legolcsóbb módja a fenti eljárás.

Dr. Csiák Gyula orvos-természetgyógyász

 

GYAKORI KÉRDÉSEK

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

Kinek higgyek? Kérdezte egyik betegem férje, amikor szó került természetgyógyászatról, gyógyításról, gyógyítókról.

Rengeteg az információ, sokféle az ígéret: komplex mérésekről, gyors diagnózisról, csodás gyógyulásokról szólnak a hírek, de az esetek döntő többségében a cikk alsó sarkán ott látható az árulkodó jel: (x), mely egyértelművé teszi, hogy a cikkben szereplő fizetett hirdetéséről van szó. S ha nem is ezen az oldalon, de azt is megtaláljuk mindig, hogy az újság szerkesztője és a kiadója nem vállal felelősséget a cikkben szereplő állítások valódiságáért.

Sajnos, ma már nem működik az a korábbi gyakorlat, hogy egy-egy újdonság esetén az újságíró megkeresi a téma szakértőjét, s a véleményét kéri. Az ok egyszerű: Nem akar ingyen reklámot csinálni az igazán komoly szakembernek. Mindennek az az eredménye, hogy az olvasóra ömlik a szakmai tájékoztatásnak tűnő fizetett hirdetések tömege minden kontroll nélkül. S ebben az ocsútömegben valóban nehéz megtalálni a tiszta búzát.

Én úgy gondolom, hogy az egészség megőrzése nem bonyolult dolog, tehát bátran elfogadhatjuk a jó szándékú tanácsokat, viszont ha baj van, s megbetegszünk, a gyógyítás már egy nagyon összetett, bonyolult feladat, amit érdemes szakemberre bízni. Mi jellemzi a szakembert? Elsősorban az, hogy sokat tud (mert sokat tanult!), s ezzel nem akarom a gyógyítás egyetlen ágának a képviselőjét sem előtérbe helyezni. Valószínűleg a legtöbbet az az orvos segíthet a betegeken, aki a nyugati medicinában is, a keleti gondolatok világában is jártas, ismeri a gyógyszereket is, de a gyógynövényeket is, ismeri a hippokráteszi bölcsességeket, de nyitott az újra is.  Ő valószínűleg megtalálja a helyes megoldást a beteg panaszaira.

Az orvos-természetgyógyász végzettséget, azon belül is a legtöbb ismerettel és kellő empátiával rendelkező gyógyítót tartom a legtöbbre, azok közül is a türelmes, nyugodt, a betegre odafigyelő, sokat tapasztalt, holisztikus szemlélettel rendelkező doktor nénit és doktor bácsit.

Ha Ön egy újnak tűnő dologgal találkozik, s kíváncsi a véleményemre, honlapunkon a boríték ikonjára kattintva bátran tegye fel a kérdéseit, megpróbálok rá kimerítően válaszolni.                                      Jó egészséget kíván Önnek          Dr. Csiák Gyula

 

 

A meridiánok párban járnak

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

A meridiánok párban járnak

A Hagyományos Kínai Orvoslás a tizenkét meridiánt párba állítva tárgyalja. Felmerül a kérdés, mi indokolja vajon, hogy a szívnek a vékonybél, a tüdőnek pedig a vastagbél legyen a párja?

A meridiánok párban járnak

A Hagyományos Kínai Orvoslás a tizenkét meridiánt párba állítva tárgyalja. Felmerül a kérdés, mi indokolja például, hogy a Szívnek a Vékonybél, a Tüdőnek pedig a Vastagbél legyen a párja?

Az akupunktúra iránt érdeklődők számára nem újdonság, hogy ez az ősi tan az emberi szervezet működését tizenkét körre osztja. A legtöbb annak a szervnek a nevét viseli, mely leginkább meghatározza azt a működési kört. Fontos kiemelni viszont, hogy itt sokkal kiterjedtebb funkció csokorról van szó. Ha például Tüdő működési körről beszélünk, ezalatt a léghólyagocskákon és a hörgőfán, valamint a nagy hörgőn túl a garat és az orr üregét is értjük, s ezen túl még számos funkciót, többek között a szervezet ellenálló képességét, vagy például bizonyos bőr elváltozásokat is.

A tizenkét működési kör hat párt alkot.

A Máj és az Epehólyag anatómiailag is közel esnek egymáshoz, s a Máj sokféle funkciója közül az egyik legismertebb az epe termelése, míg az Epehólyag e nedv raktározását és a kiadósabb étkezések során az ételre fecskendezését végzi. Egymáshoz kapcsolásuk logikus, könnyen belátható. Érdemes tudni e párosról, hogy a szervezet méregtelenítését, a munka dandárját éjszaka végzik el, s ehhez a lehető legteljesebb nyugalomra, s nagy mennyiségű vér átáramoltatására van szükség. Ez is indokolja, hogy este 11-kor már ágyban, lehetőleg mély álomban legyünk, s az ezt megelőző 5 órában már ne kerüljön nagyobb mennyiségű darabos étel a gyomorba. Ellenkező esetben a Gyomor órákon keresztül "magánál tartja" a vért, s nemhogy méregtelenítés; ellenkezőleg: a szervezet mérgezése történik (emlékezzünk a mondásra: a vacsorát add az ellenségednek).

A Vese és a Húgyhólyag működési köreivel is hasonló a helyzet, könnyen belátható és elfogadható a párba állításuk. Aktivitási maximum idejük délután három és hét óra közé esik, ekkor a szervezetnek fokozott szüksége van a folyadékra. Maga a Vese működési kör egy külön mese lehetne - valószínűleg egyik alkalommal lesz is - mert sokkal több és más életfunkciót takar, mint ami az európai köztudatban él. Egész életünk folyama, annak minősége függ ettől a körtől, a fogzástól a fogak kihullásáig; a csontritkulás, vagy éppen a haj őszülésének megjelenéséig. A méltósággal megélhető öregkor egyik záloga a kiegyensúlyozott Vese kör működése. Amíg a Tüdő és a Vastagbél párosa a testszőrzet, addig a Vese és a Húgyhólyag a haj ideális állapotának a felelőse. A legtöbb kínai koromfekete hajú, a kora megállapíthatatlan, s ez nem a gének, inkább a táplálkozás függvénye.

A Lép és a Gyomor működési köreinek összekapcsolása már nem annyira magától értetődő. A gyomorról az egyetemen mint a táplálékot keverő, aprító, emésztő szervről tanultunk, a lépről pedig, mint a vörösvértestek temetőjéről emlékeztünk meg. A Hagyományos Kínai Orvoslás a Gyomor működési körét az étel és ital tengerének nevezi, fő funkciója pedig a táplálék lebontása, a "tiszta" rész Léphez, a "zavaros" rész Vékonybélhez juttatása. A Gyomor lefelé mozgat, míg a Lép felfelé, tevékenységük tehát szorosan összefügg. A lép vezérli az átalakítást és a szállítást, s biztosítja a Csí és a vér megfelelő mennyiségét, megfelelő mozgását. A két kör aktivitási maximuma reggel 7 órától 11 óráig tart. Ekkor kell megfelelő mennyiségű, változatos és lehetőleg meleg étellel, itallal ellátni szervezetünket. ( A reggelit edd meg magad...)

A Szív és a Vékonybél működési körei is párt alkotnak, s ha belegondolunk abba, hogy előbbi a szív és a véredények ura, mely sok száz méternyi egy ember esetében, már könnyebben társíthatjuk az emésztő rendszer leghosszabb, ide-oda kanyargó szakaszával, a vékonybéllel. Amíg az egyik a vért és a hozzá kapcsolódó Csí energiát szállítja, addig a másik a Gyomortól kapott zavaros anyag további szállítását, s közben annak tisztítását végzi el. A tiszta rész innen is a Léphez, a "zavaros" pedig a Vastagbélhez kerül. A Szív kiemelt fontosságú, itt "lakik" a lélek, amit Shennek hív a kínai gyógyító, s azt tartjuk, hogy ha a Szív Vére és a Csí is harmonikus, akkor a Shen is kellően táplált, s valószínűleg sok minden rendben van. Az egyén fizikai és lelki megnyilvánulásai összerendezettek, a környezetére adott válaszai harmonikusak és szimpatikusak. A Szívnek kiemelt jelentősége van.

Nem is meglepő ezért, hogy külön "testőrsége" van, a szívburok működési köre. Ezt a Szívtől csak annyiban különböztetjük meg, amennyire egy királyt, az udvartartástól és a testőrségtől elválaszthatjuk. Ennek a működési körnek nem is lehet más párja, mint a többi belső szervet magába foglaló, azt melegen, nedvesen tartó kör, melynek a neve is Hármas Melegítő. E körnek neve ugyan van, de hozzá rendelt, kórbonctanilag meghatározható szerve nincs. Ennek ellenére mindenhez köze van, hiszen minden szervet magába foglal. Szervezetünk 97%-a víz, s ennek elosztása, harmonikus és megfelelő állapotban, illetve helyen tartása a feladata. E két működési kör optimum ideje este 7 és 11 óra közé esik. Ez az ellazulás, a baráti beszélgetés, majd a kiválasztottal az intim együttlét ideje.

Utoljára maradt a Tüdő és a Vastagbél működési köreinek párosa. Képzeljük el az embert fejlődése legelején egy gömbnek. Minden pontja a külvilággal érintkezik. Ha ezt fenn is lent is behorpasztom, két zsákutca keletkezik. Ha ebből zegzugok nyílnak, már adódik is fent egy szerv, mely a Tüdő, s lent egy szerv, mely a végbél és vastagbél. Ezek minden sejtje a külvilággal érintkezik, s ezek után nem meglepő, hogy kóros működésük a felszín elváltozásait - bőrelváltozásokat, kiütéseket, - eredményez, s minden olyan betegséget, mely ingerválasz a külvilágből származó hatásokra. S amíg a Tüdő az elhasznált levegőt, addig a Vastagbél a felesleges salakanyagokat távolítja el a szervezetből. Legjobb, ha ezzel kezdjük a napot. Tavasztól őszig a kora reggeli locsolás a kertben, vagy a teraszon, ősztől tavaszig a madáretetők feltöltése, majd ezután irány a legkisebb helyiség...

A természet órája legyen szervezetünk biológiai órája is. Az sem árt, ha ezt a Szerv-órát minden nap többször is látjuk a falon. Jó emlékeztető, remek segítség ez a mindennapokban. Az óráról részleteket a Termékeink rovatban talál.

Oldal elejére >>

 

OLVASNIVALÓ

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

Olvasnivalóink címszavakban:

 

Allergia kezelése akupunktúrával

Sikert hoz betegnek, orvosnak egyaránt, ha az ősi kínai gyógymód felé fordulunk. Az allergiának két formáját különíthetjük el: az egész évben folyamatosan, illetve a szezonálisan jelentkező változatot.
Az első esetben a kezelés bármikor elkezdhető, a második esetben szerencsés az időpontot úgy megválasztani, hogy a panaszok jelentkezését 4-6 héttel megelőzzük. Dolgozhatunk a hagyományos módon tűkkel, ez esetben az első évben hat kezelésre, majd minden esztendőben 3 emlékeztető kezelésre van szükség. A tűk a szervezet immunrendszerének harmonizálásával segítenek.

Aki idegenkedik a tűktől, választhatja a frekvencia terápiás változatot is. Ez az úgynevezett ZAP mérés és kezelés. Az allergia egyikünknél jelentkezik, másoknál nem. A különbség oka lehet a szervezet kórosan magas mikroba szintje. Ha túl sok baktérium, gomba élősködik valakiben, akkor a toxinok szintje is magasabb, ehhez adódik hozzá a pollen vagy más allergén, s vált ki tüneteket. Ha tele a pohár, egy csepp vörösbor is elég, hogy az asztalterítőt pirosra fesse. Ha viszont csak félig van, egy csepp borocska semmilyen kárt nem okoz. Így vagyunk az allergiás tünetekkel is.
A felmérés után 3 kezelést végzünk, a katasztrófa elv alapján dolgozunk.
Mindenki hallott már arról, ha egy század katona díszlépésben végigmegy egy hídon, s eltalálja annak saját frekvenciáját, a híd leszakad. Itt is hasonló történik. Pontosan megmérjük a kóros mennyiségben lévő gombák és egyéb haszontalanok frekvenciáját, majd a mért értékekkel odacsapunk. A kezelések után kontrollmérés következik.  A cél: a mikroba szint 50% alá szorítása, s ezzel a beteg tüneteinek megszüntetése.    
Mindkét változat hatásfoka jó, a betegek 85-90%-a számol be kedvező tapasztalatokról.

Oldal elejére >>

 

A pulzusdiagnosztika és a meridián térkép

Elmegyek, megméretem a vérnyomásomat, mondják nyugaton. Megyek, megnézetem a pulzusomat, mondják keleten.
A pulzus vizsgálata keleten mást jelent, mint nálunk, a kardiológusnál. A Hagyományos Kínai Orvostudomány művelője leül a beteggel szembe, s mindkét csuklójára helyezi mutató-, középső- és gyűrűs ujját. Ez hat érzékelő pontot jelent. Két állásban, az úgynevezett mély és a felületes pulzust vizsgálja,  ez összesen tizenkettő. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, ez a tizenkét működési körről nyújt információt. Az ősi tudomány szerint a vizsgáló ebből állapítja meg, hogy az adott pillanatban milyen állapotban van a beteg, energetikai szempontból melyik meridiánjában van hiány, esetleg többlet. Minden találkozáskor pulzusvizsgálat előzi meg az akupunktúrás pontok kiválasztását, szúrását. Nagy gyakorlatot igénylő vizsgáló módszer, egyesek szerint ebbe bele kell születni.

Az emberi szervezet tizenkét működési köre: A Tüdő, a Vastagbél, a Szív, a Vékonybél, a Szívburok, nagy erek, a Három üreg (mell, has, alhas), a Lép, a Gyomor, a Máj, az Epehólyag, a Vese és a Húgyhólyag energetikai szintjei, s ezek egyensúlya határozza meg közérzetünket, befolyásolja egészségünket.
Az I’Health készülék segítségével pontosan mérhető, s grafikusan ábrázolható e működési körök energiaszintje, mely jellemző egy adott beteg aktuális állapotára.
A mérés módja hasonló az EKG-hoz. Azon már senki nem csodálkozik, ha ágyra fektetik, a csuklóira, s a bokájára érzékelőket helyeznek, s az ott mért értékek alapján készül a diagnózis. A O pont ez esetben a jobb láb.
A Meridián diagnosztika során a O pont a bal csuklón van, s a tizenkét működési körhöz tartozó értékeket a meridiánok végpontjain, a kéz és a láb körömsarkainak meghatározott részeinél kapjuk meg. Ezeket a méréseket mindkét oldalon elvégezzük, s ebből készül el a beteg korának, s nemének figyelembe vételével a meridián térkép, mely a szakértő számára a szervezet egészéről nyújt tájékoztatást. Ez az alapja az aktuálisan kiválasztandó akupunktúrás pontoknak is, ahol azon a napon az adott beteget kezelni érdemes.

Oldal elejére >>

A meridiánok párban járnak

A Hagyományos Kínai Orvoslás a tizenkét meridiánt párba állítva tárgyalja. Felmerül a kérdés, mi indokolja például, hogy a Szívnek a Vékonybél, a Tüdőnek pedig a Vastagbél legyen a párja?

Az akupunktúra iránt érdeklődők számára nem újdonság, hogy ez az ősi tan az emberi szervezet működését tizenkét körre osztja. A legtöbb annak a szervnek a nevét viseli, mely leginkább meghatározza azt a működési kört. Fontos kiemelni viszont, hogy itt sokkal kiterjedtebb funkció csokorról van szó. Ha például Tüdő működési körről beszélünk, ezalatt a léghólyagocskákon és a hörgőfán, valamint a nagy hörgőn túl a garat és az orr üregét is értjük, s ezen túl még számos funkciót, többek között a szervezet ellenálló képességét, vagy például bizonyos bőr elváltozásokat is.

A tizenkét működési kör hat párt alkot.

A Máj és az Epehólyag anatómiailag is közel esnek egymáshoz, s a Máj sokféle funkciója közül az egyik legismertebb az epe termelése, míg az Epehólyag e nedv raktározását és a kiadósabb étkezések során az ételre fecskendezését végzi. Egymáshoz kapcsolásuk logikus, könnyen belátható. Érdemes tudni e párosról, hogy a szervezet méregtelenítését, a munka dandárját éjszaka végzik el, s ehhez a lehető legteljesebb nyugalomra, s nagy mennyiségű vér átáramoltatására van szükség. Ez is indokolja, hogy este 11-kor már ágyban, lehetőleg mély álomban legyünk, s az ezt megelőző 5 órában már ne kerüljön nagyobb mennyiségű darabos étel a gyomorba. Ellenkező esetben a Gyomor órákon keresztül "magánál tartja" a vért, s nemhogy méregtelenítés; ellenkezőleg: a szervezet mérgezése történik (emlékezzünk a mondásra: a vacsorát add az ellenségednek).

A Vese és a Húgyhólyag működési köreivel is hasonló a helyzet, könnyen belátható és elfogadható a párba állításuk. Aktivitási maximum idejük délután három és hét óra közé esik, ekkor a szervezetnek fokozott szüksége van a folyadékra. Maga a Vese működési kör egy külön mese lehetne - valószínűleg egyik alkalommal lesz is - mert sokkal több és más életfunkciót takar, mint ami az európai köztudatban él. Egész életünk folyama, annak minősége függ ettől a körtől, a fogzástól a fogak kihullásáig; a csontritkulás, vagy éppen a haj őszülésének megjelenéséig. A méltósággal megélhető öregkor egyik záloga a kiegyensúlyozott Vese kör működése. Amíg a Tüdő és a Vastagbél párosa a testszőrzet, addig a Vese és a Húgyhólyag a haj ideális állapotának a felelőse.  A legtöbb kínai koromfekete hajú, a kora megállapíthatatlan, s ez nem a gének, inkább a táplálkozás függvénye.

A Lép és a Gyomor működési köreinek összekapcsolása már nem annyira magától értetődő. A gyomorról az egyetemen mint a táplálékot keverő, aprító, emésztő szervről tanultunk, a lépről pedig, mint a vörösvértestek temetőjéről emlékeztünk meg. A Hagyományos Kínai Orvoslás a Gyomor működési körét az étel és ital tengerének nevezi, fő funkciója pedig a táplálék lebontása, a "tiszta" rész Léphez, a "zavaros" rész Vékonybélhez juttatása. A Gyomor lefelé mozgat, míg a Lép felfelé, tevékenységük tehát szorosan összefügg. A lép vezérli az átalakítást és a szállítást, s biztosítja a Csí és a vér megfelelő mennyiségét, megfelelő mozgását. A két kör aktivitási maximuma reggel 7 órától 11 óráig tart. Ekkor kell megfelelő mennyiségű, változatos és lehetőleg meleg étellel, itallal ellátni szervezetünket. ( A reggelit edd meg magad...)

A Szív és a Vékonybél működési körei is párt alkotnak, s ha belegondolunk abba, hogy előbbi a szív és a véredények ura, mely sok száz méternyi egy ember esetében, már könnyebben társíthatjuk az emésztő rendszer leghosszabb, ide-oda kanyargó szakaszával, a vékonybéllel. Amíg az egyik a vért és a hozzá kapcsolódó Csí energiát szállítja, addig a másik a Gyomortól kapott zavaros anyag további szállítását, s közben annak tisztítását végzi el. A tiszta rész innen is a Léphez, a "zavaros" pedig a Vastagbélhez kerül. A Szív kiemelt fontosságú, itt "lakik" a lélek, amit Shennek hív a kínai gyógyító, s azt tartjuk, hogy ha a Szív Vére és a Csí is harmonikus, akkor a Shen  is kellően táplált, s valószínűleg sok minden rendben van. Az egyén fizikai és lelki megnyilvánulásai összerendezettek, a környezetére adott válaszai harmonikusak és szimpatikusak. A Szívnek kiemelt jelentősége van.

Nem is meglepő ezért, hogy külön "testőrsége" van, a szívburok működési köre. Ezt a Szívtől csak annyiban különböztetjük meg, amennyire egy királyt, az udvartartástól és a testőrségtől elválaszthatjuk. Ennek a működési körnek nem is lehet más párja, mint a többi belső szervet magába foglaló, azt melegen, nedvesen tartó kör, melynek a neve is Hármas Melegítő. E körnek neve ugyan van, de hozzá rendelt, kórbonctanilag meghatározható szerve nincs. Ennek ellenére mindenhez köze van, hiszen minden szervet magába foglal. Szervezetünk 97%-a víz, s ennek elosztása, harmonikus és megfelelő állapotban, illetve helyen tartása a feladata. E két működési kör optimum ideje este 7 és 11 óra közé esik. Ez az ellazulás, a baráti beszélgetés, majd a kiválasztottal az intim együttlét ideje.

Utoljára maradt a Tüdő és a Vastagbél működési köreinek párosa. Képzeljük el az embert fejlődése legelején egy gömbnek. Minden pontja a külvilággal érintkezik. Ha ezt fenn is lent is behorpasztom, két zsákutca keletkezik. Ha ebből zegzugok nyílnak, már adódik is fent egy szerv, mely a Tüdő, s lent egy szerv, mely a végbél és vastagbél. Ezek minden sejtje a külvilággal érintkezik, s ezek után nem meglepő, hogy kóros működésük a felszín elváltozásait - bőrelváltozásokat, kiütéseket, - eredményez, s minden olyan betegséget, mely ingerválasz a külvilágből származó hatásokra. S amíg a Tüdő az elhasznált levegőt, addig a Vastagbél a felesleges salakanyagokat távolítja el a szervezetből. Legjobb, ha ezzel kezdjük a napot. Tavasztól őszig a kora reggeli locsolás a kertben, vagy a teraszon, ősztől tavaszig a madáretetők feltöltése, majd ezután irány a legkisebb helyiség...

A természet órája legyen szervezetünk biológiai órája is. Az sem árt, ha ezt a Szerv-órát minden nap többször is látjuk a falon. Jó emlékeztető, remek segítség ez a mindennapokban. Az óráról részleteket a Termékeink rovatban talál.

 

A pulzusdiagnosztika és a meridián térkép

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

A pulzusdiagnosztika és a meridián térkép

Elmegyek, megméretem a vérnyomásomat, mondják nyugaton. Megyek, megnézetem a pulzusomat, mondják keleten.
A pulzus vizsgálata keleten mást jelent, mint nálunk, a kardiológusnál. A Hagyományos Kínai Orvostudomány művelője leül a beteggel szembe, s mindkét csuklójára helyezi mutató-, középső- és gyűrűs ujját. Ez hat érzékelő pontot jelent. Két állásban, az úgynevezett mély és a felületes pulzust vizsgálja,  ez összesen tizenkettő. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, ez a tizenkét működési körről nyújt információt. Az ősi tudomány szerint a vizsgáló ebből állapítja meg, hogy az adott pillanatban milyen állapotban van a beteg, energetikai szempontból melyik meridiánjában van hiány, esetleg többlet. Minden találkozáskor pulzusvizsgálat előzi meg az akupunktúrás pontok kiválasztását, szúrását. Nagy gyakorlatot igénylő vizsgáló módszer, egyesek szerint ebbe bele kell születni.

Az emberi szervezet tizenkét működési köre: A Tüdő, a Vastagbél, a Szív, a Vékonybél, a Szívburok, nagy erek, a Három üreg (mell, has, alhas), a Lép, a Gyomor, a Máj, az Epehólyag, a Vese és a Húgyhólyag energetikai szintjei, s ezek egyensúlya határozza meg közérzetünket, befolyásolja egészségünket.
Az I’Health készülék segítségével pontosan mérhető, s grafikusan ábrázolható e működési körök energiaszintje, mely jellemző egy adott beteg aktuális állapotára.
A mérés módja hasonló az EKG-hoz. Azon már senki nem csodálkozik, ha ágyra fektetik, a csuklóira, s a bokájára érzékelőket helyeznek, s az ott mért értékek alapján készül a diagnózis. A O pont ez esetben a jobb láb.
A Meridián diagnosztika során a O pont a bal csuklón van, s a tizenkét működési körhöz tartozó értékeket a meridiánok végpontjain, a kéz és a láb körömsarkainak meghatározott részeinél kapjuk meg. Ezeket a méréseket mindkét oldalon elvégezzük, s ebből készül el a beteg korának, s nemének figyelembe vételével a meridián térkép, mely a szakértő számára a szervezet egészéről nyújt tájékoztatást. Ez az alapja az aktuálisan kiválasztandó akupunktúrás pontoknak is, ahol azon a napon az adott beteget kezelni érdemes.

Oldal elejére >>

 

Allergia kezelése akupunktúrával

PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button

Allergia kezelése akupunktúrával

Sikert hoz betegnek, orvosnak egyaránt, ha az ősi kínai gyógymód felé fordulunk. Az allergiának két formáját különíthetjük el: az egész évben folyamatosan, illetve a szezonálisan jelentkező változatot.
Az első esetben a kezelés bármikor elkezdhető, a második esetben szerencsés az időpontot úgy megválasztani, hogy a panaszok jelentkezését 4-6 héttel megelőzzük. Dolgozhatunk a hagyományos módon tűkkel, ez esetben az első évben hat kezelésre, majd minden esztendőben 3 emlékeztető kezelésre van szükség. A tűk a szervezet immunrendszerének harmonizálásával segítenek.

Aki idegenkedik a tűktől, választhatja a frekvencia terápiás változatot is. Ez az úgynevezett ZAP mérés és kezelés. Az allergia egyikünknél jelentkezik, másoknál nem. A különbség oka lehet a szervezet kórosan magas mikroba szintje. Ha túl sok baktérium, gomba élősködik valakiben, akkor a toxinok szintje is magasabb, ehhez adódik hozzá a pollen vagy más allergén, s vált ki tüneteket. Ha tele a pohár, egy csepp vörösbor is elég, hogy az asztalterítőt pirosra fesse. Ha viszont csak félig van, egy csepp borocska semmilyen kárt nem okoz. Így vagyunk az allergiás tünetekkel is.
A felmérés után 3 kezelést végzünk, a katasztrófa elv alapján dolgozunk.
Mindenki hallott már arról, ha egy század katona díszlépésben végigmegy egy hídon, s eltalálja annak saját frekvenciáját, a híd leszakad. Itt is hasonló történik. Pontosan megmérjük a kóros mennyiségben lévő gombák és egyéb haszontalanok frekvenciáját, majd a mért értékekkel odacsapunk. A kezelések után kontrollmérés következik.  A cél: a mikroba szint 50% alá szorítása, s ezzel a beteg tüneteinek megszüntetése.    
Mindkét változat hatásfoka jó, a betegek 85-90%-a számol be kedvező tapasztalatokról.

Oldal elejére >>